Bag ( 0 )   0 EUR
-

ОБЩИ УСЛОВИЯ » УСЛОВИЯ НА ПАЗАРУВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


УСЛОВИЯ НА ПАЗАРУВАНЕ

Бихте могли да направите рекламация в срок от 24 календарни дни, от датата на заплащане / дрехата не трябва да е носена и да бъде с всички прилежащи етикети/.

Замяната на един за друг размер на продукта е безплатна.

Всички продукти се подлагат на качествен контрол и се проверяват за недостатъци преди изпращането на клиентите. В случай че получите продукт, който не е в перфектно състояние, моля свържете се с нас веднага.

Моля изпращайте в една пратка всички продукти от една поръчка, които искате да замените, с цел максимално бърза обработка.

Продуктите трябва да бъдат върнати в оригиналните си опаковки с цел адекватна защита по време на транспорт.

Предпочитаме изпращане на продуктите по Speedy. Но ако желаете, може да връщате продукти и по други сигурни начини. Нашият адрес за всички върнати поръчки е София, ул. Милосърдна 8

Продуктите трябва да се връщат нови, неизползвани и с всички BL!P етикети. Върнати продукти, които са повредени, замърсени или носени, няма да бъдат приети и ще бъдат изпратени обратно на клиента.

Моля изпратете имейл на distribution@blipbg.com ако някой от Вашите продукти Ви бъде доставен без BL!P етикет.

ПOЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. Защита на данните на картодържателите С регистрацията си за като потребител на услуги за онлайн разплащания чрез банкова карта, потребителят-картодържател оторизира Нейчъралкеар.БГ да съхранява въведените данни за него и за неговата карта в съответствие с настоящата Политиката за защита на личните данни. Нейчъралкеар.БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за картодържателя, станала му известна във връзка с предоставяне на услугите в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица или други събития извън разумния контрол на Нейчъралкеар.БГ. Сигурността на данните на картодържателите е защитена чрез SSL връзка между сървъра на Нейчъралкеар.БГ и сървъра, обработващ плащането. При проверка на автентичността на картата, с която се извърша плащане, администраторите на уебсайта нямат достъп до защитените данни, които се обменят между картодържателя и банката, чрез която се осъществява плащането на стоки/услуги, поръчани през уебсайта. Важно Като използвате този сайт Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели. Нормативна основа Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. Вашите лични данни Сайтът Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на евентуално Ваше запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес. Разкриване на Вашите лични данни Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или на законоупълномощените лица. Достъп до Вашите лични данни При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да Ви разкрием Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България. ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Чрез системата на БЛИП БГ ЕООД Вие имате възможност по всяко време чрез влизане във Вашата сметка да правите промени относно лични данни, адреси, абонаменти и др. ТЪРГОВСКА МАРКА И ЮРИСДИКЦИЯ БЛИП БГ" ЕООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204534701, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция в гр. СОФИЯ, ул. Милосърдна 8. Всички права са регистрирани и патентовани съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на ‚БЛИП БГ" ЕООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел. Всички злоупотреби срещу ‚БЛИП БГ" ЕООД са строго забранени. Вие сте осведомени, че „БЛИП БГ" ЕООД строго следи за интелектуални права и всички нарушители ще бъдат санкционирани и дадени под съд.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА – БЛИП БГ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /БЛИП/. Тези условия обвързват всички потребители. 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /БЛИП БГ ЕООД/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /БЛИП БГ/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. 4. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. II. ДОСТАВКА 6. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 8 При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти със срок 1 година. IV. ЦЕНИ 9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране за цялата страна. Транспортът в рамките настраната е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА 10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина БЛИП БГ ЕООД. 11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 12. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите: • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; • да не извършва злоумишлени действия; Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката. VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА 13. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 14. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 15. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. 16. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес orders@blipbg.com.ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 17. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА 18. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. VII. ЛИЧНИ ДАННИ 19. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 20. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 21. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.